MENCIONS LEGALS

INFORMACIÓ GENERAL:

Titular del lloc camping3estrellas.com: FUMANYA, SA

Nom comercial: Càmping 3 estrelles Fumanya, SA

Domicili Social: C-31, km 186,2, 08850 Gavà

NIF: A08627663

 

CONTACTE.

CAMPING 3 ESTRELLES

Apartat de correus 238, 08850 Gavà.

Tel. (+34) 93 633 06 37.

Fax (+34) 93 633 15 25.

Correu electrònic: [email protected]

CONDICIONS D'ÚS

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’ús que poden fer els usuaris del web de Càmping 3 estrelles, sense perjudici que,  alguns dels serveis, continguts o activitats dins del web es sotmetin a les seves pròpies condicions.

Per tant, a continuació apareixen els termes de l’acord legal que s’estableix entre l’usuari i Càmping 3 Estrelles. En accedir, navegar i / o utilitzar aquest lloc web, l’usuari manifesta haver llegit, entès i estar d’acord en aquests termes i complir totes les normes i lleis aplicables.

L’accés i ús del web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i ús de determinades funcionalitats ofertes a través del web només poden ser realitzades previ registre de l’usuari.

En cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya són personals i intransferibles de la persona a qui se li concedeixen.

L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin de la infracció o revelació del secret.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Càmping 3 estrelles qualsevol modificació de les mateixes. Al mateix temps, l’usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui causar per aportar dades falses, incompletes o inexactes.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir, en utilitzar el lloc, d’incórrer en actes de qualsevol naturalesa, com l’emissió, publicació, càrrega o distribució de dades i / o continguts contra la llei, soscavar l’ordre públic o violar els drets de Càmping 3 estrelles o de tercers.

Els Usuaris han de atenir-se a les normes del lloc, que inclouen però no es limiten a:

  • Donar informació certa en el moment del registre i en utilitzar el lloc.
  • Atenir-se a les lleis aplicables i complir aquestes estipulacions contractuals.
  • Utilitzar el lloc de manera legítima, únicament d’acord amb els objectius professionals d’aquest i de conformitat amb les provisions legals i normatives aplicables i amb les pràctiques vigents.
  • Respectar els drets de propietat intel·lectual pertanyents als continguts proporcionats per Càmping 3 Estrelles.

Càmping 3 estrelles és titular dels drets de Propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció i ordre dels seus continguts, llevat que s’especifiqui una altra cosa.

Càmping 3 estrelles autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web, però exclusivament per a ús personal i, sempre que amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre Dret de Propietat de Càmping 3 Estrelles. La còpia d’informació no s’ha d’entendre com una autorització per a transferir cap llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual de Càmping 3 Estrelles.

LLEI APLICABLE

Aquests termes i condicions d’ús es regeixen per la normativa espanyola. En cas de discrepància en la interpretació, la versió en castellà d’aquestes condicions d’ús prevaldrà sobre les altres, en qualsevol altre idioma. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

DRET A MODIFICAR LES CONDICIONS

Càmping 3 estrelles pot modificar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment i sense previ avís. Per tant, es prega a l’Usuari que consulti regularment l’última versió actualitzada, disponible i accessible de forma permanent i gratuïta des de la pàgina inicial del lloc, fent clic a l’enllaç “Condicions d’ús”.

Darrera modificació d’aquesta política: 1 de febrer de 2016